Būvniecība

SIA „8 CBR” ir ilggadēja un profesionāla pieredze ceļu un tiltu būvniecības, kā arī rekonstrukcijas darbu izpildē un to projektu vadīšanā.

Ražošana

SIA „8 CBR” rīcībā ir būvmateriālu ražošanas iespējas, kas uzlabo uzņēmuma darbības efektivitāti un samazina nepieciešamību piesaistīt ārējos resursus.

Pakalpojumi

Ja būvējat vai pārvadājat paši, SIA „8 CBR” piedāvā kravas un būvniecības tehnikas nomu un remontu, mērniecības un ģeodēzijas pakalpojumus, kā arī kvalitātes kontroles nodrošināšanu objektā būvniecības procesu laikā.