Smiltenes pilsētas ielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, nomainītas inženierkomunikācijas un uzstādīts jauns satiksmes organizācijas aprīkojums.

Latvijas valsts reģionālā autoceļa rekonstrukcija, par kuras izpildi SIA „8CBR” saņēma „Autoceļu Avīzes” Gada Balvu „Gada objekts 2014”.

Strenču pilsētas tranzītielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, izbūvēts rotācijas aplis un atjaunots tilts pār Strenčupīti.

Valsts galvenā autoceļa seguma atjaunošanas darbi satiksmes drošības uzlabošanai.

Projekts, kura ietvaros rekonstruēts kritiskā stāvoklī esošais Smiltenes stadions- vienīgais Smiltenē un Smiltenes novadā.

Projekts, kura ietvaros tika realizēta Pededzes tilta kapitālā pārbūve.

Cēsu maģistrālo ielu rekonstrukcijas projekta II.kārta, kuras ietvaros atjaunots ceļu pārvads pār Bērzaines ielu.

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas lielākais jaunizbūvētais autoceļa posms.

Uz valsts galvenā autoceļa A2 esošais tilts pār Amatas upi bija sasniedzis kritisko stāvokli, tādēļ bija nepieciešama tā atjaunošana, kuras laikā tika mainīts esošā ceļa garenprofils un tilta garums.