MĒRĪŠANA, ĢEODĒZIJA

SIA „8CBR” ģeodēzisti ir sertificēti speciālisti ar lielu darba pieredzi uzmērījumu, izpildmērījumu, punktu nospraušanā un dokumentācijas sagatavošanā. Augsta līmeņa tehniskais aprīkojums ļauj darbus veikt ātri un kvalitatīvi.

PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

topogrāfiskā uzmērīšana un plānu sastādīšana;
izpildmērījumu plānu izstrāde;
piesaistes punktu nospraušana (t.sk. būvasis u.c.);
ģeodēzisko atbalsta tīklu un punktu ierīkošana;
laukumu un tilpumu aprēķini (karjeriem, beramās kravas u.c.);
šķērsprofilu un garenprofilu izstrāde.

Tālrunis uzziņām: 26671383, Ģeodēzijas grupas vadītājs – Kārlis Muižnieks