Smiltenes pilsētas ielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, nomainītas inženierkomunikācijas un uzstādīts jauns satiksmes organizācijas aprīkojums.

Latvijas valsts reģionālā autoceļa rekonstrukcija, par kuras izpildi SIA „8CBR” saņēma „Autoceļu Avīzes” Gada Balvu „Gada objekts 2014”.

Strenču pilsētas tranzītielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, izbūvēts rotācijas aplis un atjaunots tilts pār Strenčupīti.

Valsts galvenā autoceļa seguma atjaunošanas darbi satiksmes drošības uzlabošanai.

Paveiktie darbi

856,9 tūkst. EUR

Izpildes laiks

2012. novembris – 2013. novembris

Pasūtītājs

VAS “Latvijas Valsts ceļi”

Būvuzņēmējs

AS „Kauno tiltai”

Apakšuzņēmēji

SIA „8 CBR”

TILTA PĀR PEDEDZI BŪVNIECĪBA UZ AUTOCEĻA P36

Tilta rekonstrukcijas darbu gaitā tika pilnīgi demontēts esošais 4-laidumu dzelzsbetona siju tilts un krasta balsti, atstājot tikai 3 upes balstu apakšējo daļu. Vidējais upes balsta pamats tika pastiprināts ar papildus 16gb skrūvpāļiem, krasta balstiem iedzīti 14 m gari dzelzsbetona pāļi. Visu balstu uzkalas tika iebetonētas no jauna.

 

Tērauda garensiju un šķērssiju montāža noritēja 5 posmos, samontētos elementus sametinot kopā uz vietas. Virs sijām tika izbūvēts monolītā dzelzsbetona laidums ar ietves paplašinājumu augšteces pusē. Darbu gaitā tika pārbūvēti arī konusu nostiprinājumi. Tilts aprīkots ar jaunām H2W2 aizsargbarjerām, margām un ceļa zīmēm.

 

Paveiktie darbi

rekonstruēts tilts pār Pededzi (garums 74.6 m, laidumu skaits: 4, betonēšanas darbi: 340 m3);

pagaidu tilta izbūve;

pāļu izbūve: 494 m;

stiegrojums: 55,4 t;

karstā asfalta izbūve brauktuvei (2 kārtās): 540 m2.