KVALITĀTES KONTROLE

Kvalitāte ir viens no galvenajiem faktoriem būvniecības projekta ilgtspējīgai ekspluatācijai. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par veikto darbu kvalitāti, kurai jāatbilst līguma, projekta un specifikāciju prasībām.

 

SIA „8 CBR” SPECIĀLISTI BŪVNIECĪBAS LAIKĀ BŪVOBJEKTĀ SPĒJ NODROŠINĀT ŠĀDUS KVALITĀTES KONTROLES PASĀKUMUS:

sablīvējuma un nestspējas noteikšanu ar statisko plātni BS 1377:9 atbilstoši DIN 18134 metodes prasībām;
grunts un drenējošā slāņa blīvuma noteikšanu pēc Proktora metodes atbilstoši LVS EN 13286-1 un LVS EN 13286-2;
grunts deformācijas (elastības) moduļa (Evd) noteikšanu ar brīvi krītošā svara defektometru „Carl Bro Prima 100”;
grunts blīvuma noteikšanu ar dinamisko blīvuma mērītāju (penetrometru) „Beldornii” (modelis D-51.00.000).

Tālrunis uzziņām: +371 64707801