Smiltenes pilsētas ielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, nomainītas inženierkomunikācijas un uzstādīts jauns satiksmes organizācijas aprīkojums.

Latvijas valsts reģionālā autoceļa rekonstrukcija, par kuras izpildi SIA „8CBR” saņēma „Autoceļu Avīzes” Gada Balvu „Gada objekts 2014”.

Strenču pilsētas tranzītielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, izbūvēts rotācijas aplis un atjaunots tilts pār Strenčupīti.

Valsts galvenā autoceļa seguma atjaunošanas darbi satiksmes drošības uzlabošanai.

Completed work

EUR 2.35 million

Time of execution

July 2012 – May 2013

Customer

VAS Latvijas Valsts ceļi

General building contractors

SIA Binders

Sub-contractors

AS A.C.B. SIA 8 CBR

RENOVATION WORKS TO THE SURFACE OF THE A3 MOTORWAY

Under the auspices of renovation works to the road surface of the A3 motorway from Inčukalns–Valmiera–Estonian border (Valka) in the section from 1.65 – 26.90 km, the road surface was changed using the recycling method. In addition, expanded public transport stops were built, ditches were cleaned out, slip roads were built, worn and torn metal safety barriers were partly replaced, and visibility was improved by removing trees and bushes from the central reservation. The works carried out significantly improve road traffic safety.

Completed work

carriageway asphalt surface layer construction: 52,800 m2;

cold recycling: 54,600 m2;

curb filling: 2,200 m2;

horizontal designations: 661 m2;

pedestrian barriers: 1,049 m;

safety barriers: 438 m.