Smiltenes pilsētas ielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, nomainītas inženierkomunikācijas un uzstādīts jauns satiksmes organizācijas aprīkojums.

Latvijas valsts reģionālā autoceļa rekonstrukcija, par kuras izpildi SIA „8CBR” saņēma „Autoceļu Avīzes” Gada Balvu „Gada objekts 2014”.

Strenču pilsētas tranzītielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, izbūvēts rotācijas aplis un atjaunots tilts pār Strenčupīti.

Valsts galvenā autoceļa seguma atjaunošanas darbi satiksmes drošības uzlabošanai.

Paveiktie darbi

2,56 milj. EUR

Izpildes laiks

2011. jūnijs – 2012. novembris

Pasūtītājs

Smiltenes novada dome

Būvuzņēmējs

SIA „8 CBR”

SMILTENES PILSĒTAS IELU KOMPLEKSĀ REKONSTRUKCIJA, II KĀRTA

Smiltenes pilsētas ielu kompleksās rekonstrukcijas 2. kārtas darbi tika uzsākti 2011. gada 11. jūlijā un tika pabeigti līdz 2012. gada 31. oktobrim sekojošās pilsētas tranzītielās un ielu posmos:

  • Rīgas iela no Kaikas ielas līdz Gaujas ielai
  • Gaujas iela no Rīgas ielas līdz Audēju un Krāsotāju ielas krustojumam
  • Daugavas ielas, Audēju ielas un Valkas ielas krustojums
  • Dzirnavu iela, Stacijas iela un Vaļņu iela līdz Valkas ielas krustojumam

 

Rekonstrukcijas darbu laikā šo ielu posmos tika ierīkots ūdensvads ar māju pieslēgumu vietām (līdz sarkanajai līnijai), uzstādot pazemes tipa noslēgarmatūras, izbūvēta sadzīves kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija, rekonstruētas esošās sadzīves kanalizācijas akas, ierīkots jauns ielu apgaismojums un veikta vājstrāvas tīklu rekonstrukcija.

 

Augstāk minētajās ielās ieklāts asfaltbetona segums, uzlabojot sasaisti ar mazākas nozīmes ielu u.c infrastruktūras objektu teritoriju pieslēgumiem, izbūvēti apvienotie gājēju-velosipēdistu celiņi, izbūvētas sabiedriskā transporta pieturvietas, uzstādīts jauns satiksmes organizācijas aprīkojums – ceļa zīmes, ceļa un gājēju metāla drošības barjeras, horizontālie apzīmējumi, ierīkots papildus apgaismojums pie visām gājēju pārejām.

Paveiktie darbi

asfaltbetona seguma virskārtas izbūve brauktuvei: 32,0 tūkst. m2;

bruģakmens seguma izbūve: 13,2 tūkst. m2;

šķembu pamata izbūve: 89,7 tūkst. m2;

salizturīgās kārtas izbūve: 22,4 tūkst. m3;

lietusūdens kanalizācijas izbūve: 1847 m;

ūdensvada izbūve: 2421 m;

saimnieciskā kanalizācija: 1308 m;

apgaismojuma tīkli: 3905 m;

betona brauktuves apmales: 15,8 tūkst;

caurteku izbūve 194,5 m;

gājēju aizsargbarjeras 1235 m.