Smiltenes pilsētas ielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, nomainītas inženierkomunikācijas un uzstādīts jauns satiksmes organizācijas aprīkojums.

Latvijas valsts reģionālā autoceļa rekonstrukcija, par kuras izpildi SIA „8CBR” saņēma „Autoceļu Avīzes” Gada Balvu „Gada objekts 2014”.

Strenču pilsētas tranzītielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, izbūvēts rotācijas aplis un atjaunots tilts pār Strenčupīti.

Valsts galvenā autoceļa seguma atjaunošanas darbi satiksmes drošības uzlabošanai.

Paveiktie darbi

2,35 milj. EUR

Izpildes laiks

2012. jūlijs – 2013. maijs

Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Būvuzņēmējs

SIA „Binders”

Apakšuzņēmēji

AS „A.C.B.” SIA „8 CBR”

AUTOCEĻA A3 SEGUMA ATJAUNOŠANA

Autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) km 1,65 – 26,90 seguma atjaunošanas darbu ietvaros tika veikta seguma maiņa ar reciklēšanas metodi. Papildus izbūvēti sabiedriskā transporta pieturvietu paplašinājumi, iztīrīti grāvji, izbūvētas nobrauktuves, daļēji nomainītas nolietotās metāla drošības barjeras, uzlabota redzamība, attīrot ceļa nodalījumu josla no kokiem un krūmiem. Veiktie darbi būtiski uzlabo autoceļa satiksmes drošību.

Paveiktie darbi

asfaltbetona seguma virskārtas izbūve brauktuvei: 52,8 tūkst. m2;

aukstā reciklēšana: 54,6 tūkst. m2;

nomaļu uzpildīšana: 2,2 tūkst. m2;

horizontālie apzīmējumi: 661 m2;

gājēju barjeras: 1049 m;

drošības barjeras: 438 m.