Smiltenes pilsētas ielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, nomainītas inženierkomunikācijas un uzstādīts jauns satiksmes organizācijas aprīkojums.

Latvijas valsts reģionālā autoceļa rekonstrukcija, par kuras izpildi SIA „8CBR” saņēma „Autoceļu Avīzes” Gada Balvu „Gada objekts 2014”.

Strenču pilsētas tranzītielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, izbūvēts rotācijas aplis un atjaunots tilts pār Strenčupīti.

Valsts galvenā autoceļa seguma atjaunošanas darbi satiksmes drošības uzlabošanai.

Paveiktie darbi

9,6 milj. EUR

Izpildes laiks

2012. augusts – 2013. oktobris

Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Būvuzņēmējs

PA „Kokneses ceļš”

Apakšuzņēmēji

SIA „8 CBR”

A/C E22 POSMA VISKĀĻI-KOKNESE REKONSTRUKCIJAS PABEIGŠANA

Autoceļa E22 posma „Autoceļš P32 Viskāļi – Koknese (40,60-63,60 km) rekonstrukcija tika uzsākta 2009. gadā un pabeigta 2013. gada novembrī.

 

Rekonstrukcijas projekta pabeigšanu veica pilnsabiedrība „Kokneses ceļš” (SIA „8 CBR”, SIA „Strabag” un SIA „Rīgas tilti”).

 

Projekta realizācijas rezultātā minētajā maršrutā ir ievērojami paaugstināta satiksmes drošība un braukšanas komforts, kā arī atslogots autoceļš A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Pāternieki).

Paveiktie darbi

asfaltbetona seguma virskārtas izbūve brauktuvei: 120,3 tūkst. m2;

drenējošā slāņa izbūve: 27,6 tūkst. m3;

šķembu pamata izbūve: 189.2 tūkst. m2;

drošības barjeras: 1072 m;

betonēšanas darbi: 157 m3;

hidroizolēšanas darbi: 1.7 tūkst. m2.