Smiltenes pilsētas ielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, nomainītas inženierkomunikācijas un uzstādīts jauns satiksmes organizācijas aprīkojums.

Latvijas valsts reģionālā autoceļa rekonstrukcija, par kuras izpildi SIA „8CBR” saņēma „Autoceļu Avīzes” Gada Balvu „Gada objekts 2014”.

Strenču pilsētas tranzītielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, izbūvēts rotācijas aplis un atjaunots tilts pār Strenčupīti.

Valsts galvenā autoceļa seguma atjaunošanas darbi satiksmes drošības uzlabošanai.

Paveiktie darbi

2,05 milj. EUR

Izpildes laiks

2003. janv. - 2004. aug.

Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Būvuzņēmējs

SIA „8CBR”

TILTS PĀR AMATAS UPI UZ AUTOCEĻA A2

Amatas tilts atrodas uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas rob. (Veclaicene), km 76,30. Esošā tilta garums – 46,6m, loka daļas garums – 25,0m, maksimālais loka augstums – 4,6m (no upes gultnes – 7,3m). Tilta nolietojums jau bija sasniedzis kritisko līmeni – vertikālajos balstos, t.sk. arī virs loka, bija novērojamas daudzas lielas plaisas, korodējusi nesošā armatūra. Brauktuve bija ļoti sliktā stāvoklī, ietves daļa praktiski nelietojama. Vienīgā turpmāk izmantojamā esošā tilta daļa bija loka balsti.

 

Būvdarbu laikā satiksme tiks novirzīta pa apvedceļu lejpus esošajam tiltam. Saistībā ar Pasūtītāja izvirzītajiem noteikumiem, ka pagaidu tiltam ar vienu joslu jātur 80t slodze (2 kravas auto (katrs 40t) viens aiz otra 4m attālumā), atbilstošu metāla tiltu nācās meklēt aiz Latvijas robežām. Risinājums tika atrasts pasaulē plaši pazīstamā Lielbritānijas uzņēmumā „Mabey&Johnson”, kurš jau kopš 1943.gada ražo moduļveida (saliekamus), gandrīz jebkuras celtspējas un laiduma metāla tiltus.

 

Vizītē uz ražotni devās divi SIA „8 CBR” inženieri, kuri ne tikai aplūkoja jaunās konstrukcijas, bet arī iepazinās ar firmas galveno ražotni – gandrīz pilnīgi automatizētu rūpnīcu Velsā, kā arī ar visiem apgrozībā esošajiem un bijušajiem „Mabey&Johnson” tiltu veidiem. Jāpiemin, ka gatavās produkcijas krautne izskatījās vismaz līdz pusei pilna ar produkciju ASV armijai Kuveitā un Irākā.

 

Pagaidu tilta garums ir 40,5m. Samontēts no atsevišķiem paneļiem, tas tika uzbīdīts pilnā garumā, par atsvaru izmantojot paša tilta pagaidām nesamontētās konstrukcijas. Kā avanbeks 27m garumā kalpoja 6 atvieglotas konstrukcijas tilta posmi. Pagaidu tilta montāžas darbi aizņēma 4 dienas.

 

Jaunā tilta būves projekts tika apvienots ar iespēju iztaisnot ceļa posma vertikālo plānojumu. Esošā ceļa garenprofils tilta vietā tiks pacelts par 3,5m, palielinot jaunizbūvējamā tilta garumu līdz 65m. Loka garums tika saglabāts nemainīgs. Jaunā tilta dizains netika īpaši mainīts no esošā.

 

Jaunā tilta konstrukcijā tiks izmantotas vairāk kā 257t stiegrojuma un 1420m3 betona, t.sk. saliekamie dzelzsbetona elementi. Upes krastu nostiprinājumiem tika paredzēts izbūvēt 126 m3 ietilpīgu laukakmeņu krāvumu speciālos sietos (gabionos), kā arī to bruģējumu javā 389 m2 platībā. Īpaši jāpiemin tilta loka balstu paplašināšana un apvienošana ar esošajiem loka balstiem. Lai panāktu veco un jauno daļu viendabīgu darbību pie palielinātajām tilta slodzēm, esošajos balstos un loka atbalstu vietās tiks izveidoti 1070 urbumi un ielīmēti tikpat daudz enkuru HILTI tehnoloģijā. Tāpat jāatzīmē arī Latvijā reti lietotās “pingvīna” tipa barjeras – margas gar tilta malām.

Paveiktie darbi

jaunizbūvētā tilta garums: 65 m;

stiegrojums: 257 t;

iestrādātais betons: 1420 m3;

laidumu garums: 7 + 5 . 9 + 7 = 59 m;

laukakmeņu iestrāde gabionos: 126 m3;

konusu nostiprinājumu akmeņu iestrāde cementa javā: 389 m2;

brauktuves asfaltbetona sega: 800 m2.