Smiltenes pilsētas ielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, nomainītas inženierkomunikācijas un uzstādīts jauns satiksmes organizācijas aprīkojums.

Latvijas valsts reģionālā autoceļa rekonstrukcija, par kuras izpildi SIA „8CBR” saņēma „Autoceļu Avīzes” Gada Balvu „Gada objekts 2014”.

Strenču pilsētas tranzītielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, izbūvēts rotācijas aplis un atjaunots tilts pār Strenčupīti.

Valsts galvenā autoceļa seguma atjaunošanas darbi satiksmes drošības uzlabošanai.

Paveiktie darbi

211,9 tūkst. EUR

Izpildes laiks

2010. oktobris – 2011. augusts

Pasūtītājs

Cēsu novada dome

Būvuzņēmējs

SIA „8 CBR”

CEĻA PĀRVADA PĀR BĒRZAINES IELU REKONSTRUKCIJA CĒSĪS

Ceļa pārvada pārbūves darbi nelielā apjomā tika iesākti 2010. gada oktobrī, veicot ūdensvada iebūvi zem pārvada. Pārējā celtniecības daļa noritēja 2011. gada sezonā.

 

Pārvada esošā konstrukcija virs dzelzsbetona sijām tika demontēta un izbūvēta no jauna, apvienojot abus laidumus vienā. Sijām un balstiem tika veikts bojāto vietu remonts un visas virsmas torkretēšana – aizsardzība pret koroziju. Jaunizbūvēta lietusūdens kanalizācija- no pārvada līdz pieslēgumam pilsētas sistēmām. Konusi nostiprināti ar krāsainu betona bruģi, blakus tiltam pārbūvētas esošās betona kāpnes.

 

Tilts aprīkots ar jaunām H2W2 aizsargbarjerām, margām un ceļa zīmēm. Kā papildus darbi tika veikta pārvada pieeju segas konstrukcijas nomaiņa.

Paveiktie darbi

rekonstruēts ceļa pārvada pār Bērzaines ielu (garums 32.8 m, laidumu skaits: 3);

monolīta dzelzsbetona plātne: 16.9 t;

lietās hidroizolācijas izbūve: 325 m2;

karstā asfalta dilumkārtas izbūve: 555 m2;

margu izbūve: 2,7 t;

konusu bruģēšana: 315 m2.