Smiltenes pilsētas ielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, nomainītas inženierkomunikācijas un uzstādīts jauns satiksmes organizācijas aprīkojums.

Latvijas valsts reģionālā autoceļa rekonstrukcija, par kuras izpildi SIA „8CBR” saņēma „Autoceļu Avīzes” Gada Balvu „Gada objekts 2014”.

Strenču pilsētas tranzītielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, izbūvēts rotācijas aplis un atjaunots tilts pār Strenčupīti.

Valsts galvenā autoceļa seguma atjaunošanas darbi satiksmes drošības uzlabošanai.

Paveiktie darbi

25 milj. EUR

Izpildes laiks

2013. jūlijs – 2014. septembris

Pasūtītājs

Strenču novada dome

Būvuzņēmējs

SIA „8 CBR”

TRANZĪTIELU POSMU REKONSTRUKCIJA STRENČU PILSĒTĀ

Rekonstrukcijas darbu gaitā Rīgas ielas posmā no Pulkveža Brieža ielas pieslēguma līdz tiltam pār Strenčupīti un Valkas ielas posmā līdz Slimnīcas ielas pieslēgumam tika izbūvēta brauktuves konstrukcija un ieklāts jauns asfaltbetona segums 3 kārtās, pārbūvēti visi ielu pieslēgumi un piebrauktuves uz pilsētas sabiedriskās nozīmes objektiem, rekonstruēts tilts pār Strenčupīti, izbūvēts rotācijas aplis Valkas –Trikātas ielu krustojumā, pārbūvēts autoostas stāvlaukums, ierīkotas sabiedriskā transporta pieturvietas, izbūvētas gājēju ietves un veloceliņi.

 

Rekonstruēto Strenču pilsētas tranzītielu posmi aprīkoti ar satiksmes organizācijas līdzekļiem – ceļa un gājēju metāla drošības barjerām, ceļa zīmēm, horizontālo marķējumu. Ierīkots jauns ielu apgaismojums, t.sk. izgaismotas gājēju pārejas, pārbūvētas apakšzemes komunikācijas.

Paveiktie darbi

asfaltbetona seguma virskārtas izbūve brauktuvei: 18,1 tūkst. m2;

bruģakmens seguma izbūve 5,3 tūkst. m2;

šķembu pamata izbūve: 29 tūkst. m2;

salizturīgās kārtas izbūve: 9.8 tūkst. m3;

lietusūdens kanalizācijas izbūve: 1323 m;

ūdensvada izbūve: 50,9 m;

apgaismojuma tīkli: 1702 m;

elektroapgādes tīkli: 1460 m;

vājstrāvas tīkli: 337,5 m;

remontdarbi tiltam pār Strenčupīti.