Smiltenes pilsētas ielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, nomainītas inženierkomunikācijas un uzstādīts jauns satiksmes organizācijas aprīkojums.

Latvijas valsts reģionālā autoceļa rekonstrukcija, par kuras izpildi SIA „8CBR” saņēma „Autoceļu Avīzes” Gada Balvu „Gada objekts 2014”.

Strenču pilsētas tranzītielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, izbūvēts rotācijas aplis un atjaunots tilts pār Strenčupīti.

Valsts galvenā autoceļa seguma atjaunošanas darbi satiksmes drošības uzlabošanai.

Paveiktie darbi

424,9 tūkst. EUR

Izpildes laiks

2013. novembris – 2014. augusts

Pasūtītājs

Smiltenes novada dome

Būvuzņēmējs

SIA „8 CBR”

SMILTENES STADIONA REKONSTRUKCIJA

Tepera ezera multifunkcionālās rekreatīvās zonas attīstības ietvaros ir paredzēta Smiltenes sporta kompleksa atjaunošana vairākās kārtās. Projekta pirmajā kārtā tika atjaunots stadions un tam piegulošā teritorija.

 

Smiltenes stadiona rekonstrukcijas laikā tika veikta stadiona skrejceļu un vieglatlētikas sektoru konstruktīvo kārtu un segumu izbūve, lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve un teritorijas labiekārtošanas darbi.

Paveiktie darbi

asfaltbetona virskārtas seguma (porasfalts PA-11) izbūve: 5,6 tūkst. m2;

asfaltbetona apakškārtass seguma (porasfalts PA-11) izbūve: 5,6 tūkst. m2;

sintētiskā gumijas seguma izbūve: 5,6 tūkst. m2;

bruģakmens seguma izbūve 413 m2;

apzaļumošanas darbi: 2.5 tūkst. m2;

pašteces lietus kanalizācijas izbūve: 317,7 m.