Smiltenes pilsētas ielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, nomainītas inženierkomunikācijas un uzstādīts jauns satiksmes organizācijas aprīkojums.

Latvijas valsts reģionālā autoceļa rekonstrukcija, par kuras izpildi SIA „8CBR” saņēma „Autoceļu Avīzes” Gada Balvu „Gada objekts 2014”.

Strenču pilsētas tranzītielu rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunotas brauktuvju konstrukcijas, izbūvēts rotācijas aplis un atjaunots tilts pār Strenčupīti.

Valsts galvenā autoceļa seguma atjaunošanas darbi satiksmes drošības uzlabošanai.

Completed work

EUR 424,900

Time of execution

November 2013 – August 2014

Customer

Smiltene District Council

General building contractors

SIA 8 CBR

RECONSTRUCTION OF SMILTENE STADIUM

Under the auspices of the development of the multi-functional recreation zone at Lake Tepera, the renovation of the Smiltene sports complex is due to be carried out in several stages. During the first phase of the project, the sports stadium and its adjoining territory were renovated.

 

During the reconstruction of Smiltene Stadium, the structural layers and surfaces of the stadium’s running track and athletics sector were built, a rainwater drainage system was built and territorial landscaping works were carried out.

Completed work

asphalt surface layer construction (porous asphalt PA-11): 5,600 m2;

asphalt bottom layer construction (porous asphalt PA-11): 5,600 m2;

synthetic rubber surface construction: 5,600 m2;

paving stone surface construction: 413 m2;

landscaping works: 2,500 m2;

gravity rainwater drainage system construction: 317.7 m.